Nowości  Dworce kolejowe  Kontakt    
 


DworzecKolejowy.pl > Gdańsk Główny będzie miał nowe perony i przejścia

2016-10-05 Gdańsk Główny będzie miał nowe perony i przejścia

W 2017 roku rozpocznie się przebudowa peronów i przejść podziemnych na dworcu kolejowym Gdańsk Główny.


Jeden z peronów na dworcu kolejowym Gdańsk Główny (grafika: Diego Delso (CC))

Modernizacja rozpocząć się ma w drugiej połowie 2017 roku i kosztować ma 60 mln zł. Prowadzona będzie przez PKP Polskie Linie Kolejowe, który jest państwowym zarządcą kolejowej infrastruktury w Polsce.

W planach jest kompleksowa przebudowa 2 peronów. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi wsiadanie do pociągów. Nawierzchnia peronów będzie antypoślizgowa i zostanie wykonana z granitu.

Jeśli chodzi o wiaty to przejdą one renowację zachowaując swój swój dotychczasowy historyczny wygląd. Renowacja prowadzone będzie pod okiem konserwatora zabytków. Zainstalowane zostanie funkcjonalne oświetlenie.

Na peronach zamontowane będą nowe ławki, tablice informacyjne oraz gabloty.

Remont obejmie także przejścia podziemne prowadzące na perony. Zostaną one wyposażone w windy oraz schody ruchome, co ułatwi komunikację w obrębie stacji. Łącznie zainstalowane zostaną 4 windy i 4 komplety ruchomych schodów.Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne dla osób z ograniczoną mobilnością.

Jeszcze w 2016 roku ogłoszony ma być przetarg na realizację robót.